BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goliński Michał
Tytuł
Techniki informacyjne i proces globalizacji a suwerenność państwa
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2002, t. 157, s. 37-58, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce
Słowa kluczowe
Globalizacja, Gospodarka światowa, Technologia informacyjna
Globalization, World economy, Information Technology (IT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wybrane aspekty procesów globalizacyjnych charakteryzujących współczesną gospodarkę światową oraz związki łączące te procesy z rozwojem technologii informacyjnych. Na tym tle analizowane są skutki globalizacji i zastosowań technik informacyjnych dla suwerenności państwa. Przedstawiona zostaje skala zachodzących przemian, zależności występujące pomiędzy omawianymi zjawiskami oraz związane z nimi szanse i zagrożenia. (abstrakt oryginalny)

The article describes chosen aspects of the globalization processes which characterize contemporary world economy and relations that connect this processes with evolution of the information technology. The effects of globalization and information technology applications for state sovereignty are analysed on this basis. The scale of changes that take place and interdependence among descussed phenomena as well as chances and risks are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bühl A.: Die virtuelle Gesellschaft. Ökonomie, Kultur und Politik im Zeichen des Cyberspace, Westdeutscher Verlag GmBH, Opladen/Wiesbaden, 1997
 2. N.N.: Schlussbericht der Enquete-Kommission Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft, Deutscher Bundestag, Bonn, 1998
 3. Castells M.: The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. I., Blackwell, Cambridge/Oxford, 1996
 4. Castells M.: The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II, Blackwell, Cambridge/Oxford, 1997
 5. Castells M.: The End of the Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. III, Blackwell, Cambridge/Oxford, 1998
 6. Filar D.: Metafirma, w: Przegląd polityczny, nr 36 / 1998
 7. Kahn J.: GLOBAL 500 The World's Largest Corporations: Global 500 By the Numbers, Fortune, 01.06.2001 http://www.fortune.com/indext.ihtml?channel=print_article.jhtml&doc_id=00000852
 8. Kerckhove D. de: Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości., Mikom, Warszawa, 1996
 9. Kühnhardt L.: Wieviel Bytes verträgt der Staat?, w: Beiträge zur Konferenz über die Werte der Informationsgesellschaft, Macht Information, Internationale Konferenz über die Werte der Informationsgesellschaft , Bonn, 9. September 1996, http://www.iid.de/macht/beitraege/kuehnhardt.html,: 30.05.2001
 10. Leśniewski B.: Państwo do wynajęcia. Liga globalna: 100 największych republik, we: Wprost, 05.04.2001, http://tygodnik.wprost.pl/?dzial=0&art=9203.: 04.06.2001
 11. Soros G.: Kryzys światowego kapitalizmu. Zagrożenie dla społeczeństwa otwartego, MUZA SA, Warszawa, 1999
 12. N.N. "Allein der Markt regiert", w: Der Spiegel 39/23.9.96, Hamburg
 13. Tapscott D.: Die digitale Revolution. Verheissungen einer vernetzten Welt die Folgen fuer Wirtschaft, Management und Gesellschaft., Gabler Verlag, Wiesbaden, 1996
 14. Żakowski J.; Fala za falą, wywiad z Alvinem Tofflerem w: Gazeta Wyborcza, 24-27.12.1998, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu