BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafarczyk Ewa
Tytuł
Wpływ limitów i ograniczeń inwestycyjnych na efektywność zarządzania portfelem
Active Portfolio Management Under Investment Constraints
Źródło
Bank i Kredyt, 2007, nr 1, s. 76-87, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Ryzyko inwestycyjne, Zarządzanie ryzykiem, Pomiar ryzyka
Financial risk, Investment risk, Risk management, Risk measures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano podstawowe aspekty związane ze stworzeniem efektywnego systemu limitów inwestycyjnych, wskazując równocześnie wpływ niewłaściwie określonych ograniczeń na efektywność zarządzania portfelem. Przedstawiono główne założenia scentralizowanego zarządzania ryzykiem portfela obejmującego zróżnicowane instrumentarium inwestycyjne, a także metody pomiaru ekspozycji na ryzyko. Dokonano charakterystyki efektywnego systemu limitów, podając jednocześnie przykłady ograniczeń mogących w nieuzasadniony sposób obniżać efektywność zarządzania portfelem. Zaprezentowano wyniki oszacowania wpływu limitów na dochodowość portfela, dokonanego przez Clarke'a, de Silvę i Thorleya z zastosowaniem założenia fundamentalnego prawa aktywnego zarządzania porfelem inwestycyjnym.

Risk management based primarily on the investment limit system is one of the key issues determining active portfolio management. However, risk should be treated as a scarce resource used efficiently in order to maximize portfolio performance. That's why, instead of avoiding risk, portfolio managers should carefully define its acceptable level and sources that are at the same time potential sources of return. They can benefit from the development of risk measurement methods as well as the integrated risk management approach. Investment limits, imposed in order to limit potential losses stemming from wrong market forecasts or incorrect risk assessment, should not prevent a portfolio manager from reaching a higher efficient frontier. They should not force risk concentration either. The limit system ought to reflect the risk target defined for the whole portfolio under investment strategy assumptions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brinson G., Singer B., Beebower G. (1991), Determinants of Portfolio Performance II: An Update, "Financial Analysts Journal", Vol. 51, No. 1, s. 133-138.
 2. Clarke R., de Silva H., Thorley S. (2002), Portfolio Constraints and the Fundamental Law of Active Management, "Financial Analyst Journal", Vol. 58, No. 5, s. 48-66.
 3. Clarke R., de Silva H., Thorley S. (2006), The Fundamental Law of Active Management with Full Covariance Matrix, "Journal of Investment Management", Vol. 4, No. 3 s. 54-72.
 4. McDermott S. (2005), Are Constraints Eating Your Alpha?, "Strategic Research", August, Goldman Sachs Asset Management New York.
 5. Elton E., Gruber J. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa.
 6. Grinold R., Kahn R. (2000), Active Portfolio Management, McGraw-Hill, New York.
 7. ter Haar S., van Stralen J.P. (2004), Managing Tracking Error in a Dynamic Environment, "GARP Risk Review", January/February, Issue 16, s.36-39.
 8. El Hassan N., Kofman P. (2003), Tracking Error and Active Portfolio Management, "Australian Journal of Management", Vol. 28, No. 2, s. 183-207.
 9. Hwang S., Satchell S. (2001), Tracking Error: Ex ante versus Ex post Measures, "Journal of Asset Management", Vol. 2, No. 3, s. 241-246.
 10. Jorion P. (2005), Portfolio Optimization with Tracking Error Constraints, "Financial Analyst Journal", Vol. 59, No. 5, s. 70-82.
 11. Litterman B. (2003), The Insights of Modern Portfolio Theory w: B. Litterman (red.), Modern Investment Management: An Equilibrium Approach, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 12. Mina J., Xiao J. (2001), Return to RiskMetrics: The Evolution of a Standard, RiskMetrics Group, New York.
 13. Putnam B. (2004), Thoughts on Investment Guidelines fir Institutions with Special Liquidity and Capital Preservation Requirements, w: C. Bernadell, P. Cardon, J. Coche, F. Diebold, S. Manganelli (red.), Risk Management for Central Bank Foreign Reserves, European Central Bank, Frankfurt.
 14. Ramaswamy S. (2004), Setting Counterparty Credit limits for the Reserves Portfolio, w: C. Bernadell, P. Cardon, J. Coche, F. Diebold, S. Manganelli (red.), Risk Management for Central Bank Foreign Reserves, European Central Bank, Frankfurt.
 15. Scherer B. (2002), Portfolio Resampling: Review and Critique, "Financial Analysts Journal", Vol. 58, No. 6, s. 98-109.
 16. Szafarczyk E. (2006), Performance Attribution portfeli dłużnych papierów wartościowych, "Materiały i Studia, nr 202, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 17. Zenti R., Pallotta M. (2002), Are Asset Managers Properly Using Tracking error Estimates?, "Journal of Asset Management", Vol. 3, No. 3, s. 279-289.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu