BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych. ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
zfir@sggw.pl
http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/zarzadzanie-finansami-i-rachunkowosc/
Punktacja:
2015 - 6 2016 - 6 2017 - 6 2018 - 6