BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
wydaw@uek.krakow.pl
http://www.zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/
Punktacja:
2007 - 6

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie