BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Zeszyt Naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydawnictwo UE. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
wydawnictwo@ue.katowice.pl
http://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/o-wydawnictwie.html
Punktacja:
czasopismo niepunktowane