BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Real Estate Management and Valuation
Wydawca:
Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn
sekretarz@tnn.org.pl
http://tnn.org.pl/pl/publikacje-tnn
Punktacja:
2007 - 2 2008 - 2 2009 - 2 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 7 2013 - 8 2014 - 8 2015 - 12 2016 - 12 2017 - 12 2018 - 12