BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Polish Political Science Review
Wydawca:
Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. ul. Koszarowa 3 51-149 Wrocław
http://www.degruyter.com/view/j/ppsr
Punktacja:
2015 - 6 2016 - 6 2017 - 6 2018 - 6 2019 - 20