BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias
Wydawca:
Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza. ul. Zbierskiego 2/4, 42-200 Częstochowa
pragmata.ajd@gmail.com
http://www.pragmata.ajd.czest.pl/
Punktacja:
2012 - 4 2013 - 5 2014 - 5 2015 - 8 2016 - 8 2017 - 8 2018 - 8

Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias