BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje
Wydawca:
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Ul. Nowy Świat 67, pok 110 (sekretariat), 00-927 Warszawa
problemy.ps@uw.edu.pl
http://www.problemypolitykispolecznej.pl/
Punktacja:
2007 - 6 2008 - 6 2009 - 6 2010 - 9 2011 - 9 2012 - 7 2013 - 6 2014 - 6 2015 - 11 2016 - 11 2017 - 11 2018 - 11 2019 - 20