BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
Wydawca:
Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego wspólnie z Katedrą Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Redakcja Prac Komisji Geografii Komunikacji PTG, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
komunikacjaptg@ug.edu.pl
http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/
Punktacja:
2019 - 20