BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rozwoju Gospodarczego. ul. Rakowiecka 22, 02-521 Warszawa
irg@sgh.waw.pl
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Strony/pimirg.aspx
ISSN:
0866-9503
Punktacja:
2007 - 6 2008 - 6 2009 - 6 2010 - 9 2011 - 9 2012 - 7 2013 - 6 2014 - 6 2015 - 8 2016 - 8 2017 - 8 2018 - 8

Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Planowania i Statystyki

Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH

Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH