BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Polityka Społeczna
Wydawca:
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ul. J. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa
polityka.spoleczna@ipiss.com.pl
https://www.ipiss.com.pl/polityka-spoleczna
Punktacja:
2007 - 6 2008 - 6 2009 - 6 2010 - 9 2011 - 9 2012 - 8 2013 - 7 2014 - 7 2015 - 12 2016 - 12 2017 - 12 2018 - 12

Polityka Społeczna