BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Przegląd Statystyczny
Wydawca:
Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika. ul. Gagarina 13 A, 87-100 Toruń
piotr.fiszeder@umk.pl
http://www.przegladstatystyczny.pan.pl/
Punktacja:
2007 - 6 2008 - 6 2009 - 6 2010 - 9 2011 - 9 2012 - 7 2013 - 8 2014 - 8 2015 - 14 2016 - 14 2017 - 14 2018 - 14 2019 - 20

Przegląd Statystyczny