BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Wydawca:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa
pizs@pwe.com.pl
http://www.pizs.pl/
Punktacja:
2007 - 4 2008 - 4 2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 6 2013 - 6 2014 - 6 2015 - 8 2016 - 8 2017 - 8 2018 - 8 2019 - 40

Praca i Zabezpieczenie Społeczne