BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Journal of Health Policy and Outcomes Research
Wydawca:
Fundacja Pro-Medicina. ul. Śliska 3/55, 00-127 Warszawa,
help@jhpor.com
http://www.jhpor.com
Punktacja:
2015 - 5 2016 - 5 2017 - 5 2018 - 5