BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
Wydawca:
Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
EiPwOZ@sgh.waw.pl
http://ochronazdrowia.sgh.waw.pl/
Punktacja:
czasopismo niepunktowane

Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia

2016