BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo. ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
wydaw@ue.wroc.pl
http://me.ue.wroc.pl/?cat=12
Punktacja:
czasopismo niepunktowane

Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki