BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
czlowiek@amu.edu.pl
http://czlowiek.amu.edu.pl/
Punktacja:
2010 - 6 2011 - 6 2012 - 6 2013 - 7 2014 - 7 2015 - 9 2016 - 9 2017 - 9 2018 - 9