BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Biblioteka Regionalisty
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo. ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
wydaw@ue.wroc.pl
http://br.ue.wroc.pl/?lang=pl#
Punktacja:
2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 6 2013 - 5 2014 - 5 2015 - 8 2016 - 8 2017 - 8 2018 - 8 2019 - 20

Biblioteka Regionalisty