BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica
Wydawca:
Instytut Geografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
redakcja@wydawnictwoup.pl
http://annalesgeo.up.krakow.pl/
Punktacja:
2012 - 1 2013 - 5 2014 - 5 2015 - 7 2016 - 7 2017 - 7 2018 - 7 2019 - 20

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica