BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
Wydawca:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
ksiegarnia@uni.lodz.pl
http://www.wpia.uni.lodz.pl/o-wydziale/czasopisma-i-serie-wydawnicze/folia-iuridica/folia-iuridica
Punktacja:
2015 - 4 2016 - 4 2017 - 4