BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 6 for:
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2017, T. 3, nr 1 sorted by table of contents
1
Klokmaniene Danute, Varnauskiene Jurate
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2017, T. 3, nr 1, s. 9-17
2
Klokmaniene Danute, Rimkuviene Audrone
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2017, T. 3, nr 1, s. 19-28
3
Shulzhenko Aleksandr
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2017, T. 3, nr 1, s. 29-41
4
Bejmert Krzysztof
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2017, T. 3, nr 1, s. 43-53
5
Cygnar Elżbieta, Mierzyński Marek, Merklinger-Soma Maria
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2017, T. 3, nr 1, s. 55-67
6
Klimiuk Zbigniew
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2017, T. 3, nr 1, s. 69-99