BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

All of 6 for:
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2015, T. 1, nr 2 sorted by table of contents
1
Constantinov Valentin
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2015, T. 1, nr 2, s. 105-112
2
Levinţa Ştefan, Constantinov Lilia
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2015, T. 1, nr 2, s. 113-120
3
Wieczorek Krzysztof
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2015, T. 1, nr 2, s. 121-143
4
Sarzała Dariusz, Piestrzyński Wojciech
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2015, T. 1, nr 2, s. 145-158
5
Waliszewski Krzysztof
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2015, T. 1, nr 2, s. 159-183
6
Szczypa Piotr
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2015, T. 1, nr 2, s. 185-196