BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarczyk Roman A.
Title
Justice as the Chief Value of Law
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 1998, vol. 45, s. 149-174
Keyword
Prawo, Wartości i normy etyczne, Filozofia prawa, Praworządność
Law, Value and ethical norms, Law philosophy, Rule of law
Note
streszcz.
Abstract
Sprawiedliwość i praworządność zajmują czołowe miejsce jako wartość i zasada prawa. W artykule omówiono dyskusję, dotyczącą przyznawania pierwszeństwa sprawiedliwości lub praworządności w warunkach demokratycznego państwa prawnego. Wydaje się, że jedynie uznawanie ich komplementarności godzi się z założeniami tej formy ustrojowej.

Justice and law-abidingness are the chef values of law. The article presents a discussion about the chef position and importance of justice or law-abidingness in democratic Law State. Only recognition of their complementary character appears to agree with the assumptions of this form of political system. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0458-4317
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu