BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marshall John McLellan
Title
Ethical Concepts in American Jurisprudence: A Study of Texas Cases
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 1998, vol. 45, s. 111-133
Keyword
Prawo, Etyka, Etyka zawodowa
Law, Ethics, Professional ethics
Note
streszcz.
Abstract
W artykule przeanalizowano kilka problemów, które obecnie znajdują się w centrum uwagi środowiska prawniczego USA. Przedstawione zagadnienia skupiają się na konfliktach interesów oraz na nieuczciwym zachowaniu prawnika, włączając w to pieniactwo oraz wszczęcie sprawy w złej wierze. Przeanalizowano również problem sankcji oraz ich skutków w stosunku do prawników oraz nie-prawników zatrudnionych w firmach prawniczych.

A few problems, which are in the center of American jurisprudence, are analysed in that article. The subject of that article is connected to the following problems such as conflict of interests and dishonest behaviour of the lawyer. Sanctions problems and its results towards lawyers and judges alike who are working for legal companies were also presented. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0458-4317
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu