BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antonowicz Lech
Title
Zagadnienie podmiotowości prawa międzynarodowego
The Problem of Subjectivity of International Law
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 1998, vol. 45, s. 7-29
Keyword
Prawo, Prawo międzynarodowe, Podmioty prawa międzynarodowego
Law, International law, Legal entities governed by international law
Note
summ.
Abstract
Artykuł jest próbą naszkicowania problemu podmiotowości prawnomiedzynarodowej z uwzględnieniem niektórych nowych elementów w rozwoju prawa międzynarodowego po II wojnie światowej. Omówiono podmiotowość prawnomiedzynarodową państw, stolicy apostolskiej, terytorii autonomicznych, wspólnot powstańczych, organizacji międzynarodowych, jednostek ludzkich oraz osób prawa prywatnego i publicznego.

The paper outlines the problem of subjectivity of international law, including some elements in the development of international law after World War II. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0458-4317
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu