BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Beskid Lidia, Deniszczuk Lucyna
Title
Sytuacja materialna ludności i jej zróżnicowanie (1989-1994)
Source
Procesy transformacji w Polsce, 1995, nr 16, 67 s.
Keyword
Poziom życia, Dochody ludności, Materialne warunki życia ludności, Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Ubóstwo, Linia ubóstwa, Konsumpcja indywidualna
Living standard, People's income, Population's materials living conditions, Social costs of economic transition, Poverty, Poverty line, Individual consumption
Abstract
Celem pracy jest analiza zmian w sytuacji materialnej ludności w latach 1990-1994, ze szczególnym uwzględnieniem powstałych czy pogłębiających się zróżnicowań. Przedstawiono ograniczenia wzrostu poziomu życia, czynniki pogłębiające polaryzację sytuacji materialnej, wymiar i strukturę ubówstwa w Polsce i wpływ procesu transformacji na sytuację materialną gospodarstw domowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu