BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczorowska Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Rejman Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Halicka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Purchasing Behaviors and In-Home Food Management of Millennials in the Context of Sustainable Food Consumption
Zachowania zakupowe i gospodarowanie żywnością w domach pokolenia Millenialsów w kontekście zrównoważonej konsumpcji
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 573-581, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Konsumpcja, Konsumpcja żywności, Konsumpcja zrównoważona, Rynek żywności, Innowacje
Consumer behaviour, Consumption, Food consumption, Sustainable consumption, Food market, Innovations
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Prezentowane badania dotyczyły pro-środowiskowych zachowań konsumentów z pokolenia milenialsów (pokolenia Y) w obszarze zakupów żywności, gospodarowania nią w domach i konsumpcji. Dane zebrano metodą CATI wśród 124 młodych osób, urodzonych między 1977 a 1994 rokiem, mieszkających w ośmiu największych miastach województwa mazowieckiego.Badania wykazały, że choć respondenci charakteryzowali się zróżnicowanym poziomem świadomości pro-środowiskowej, na ogół zdawali sobie sprawę z różnych negatywnych konsekwencji postępowania z żywnością w domach i jej konsumpcji na środowisko naturalne. Mimo tego, podczas zakupów spożywczych większość kierowała się determinantami typowymi dla produktów żywnościowych, jak smak, jakość, oddziaływanie prozdrowotne, a nie względami środowiskowymi czy społecznymi. Respondenci ponadto nie wyrazili gotowości zmiany sposobu żywienia na bardziej zrównoważony, zarówno przez ograniczenie spożycia mięsa (połowa grupy), jak i innych produktów zwierzęcych (2/3 badanych). Milenialsi zadeklarowali akceptację dla produktów i usług właściwych dla zrównoważonej konsumpcji, o ile te oznaczałyby dla nich bezpośrednie korzyści (lepsza kondycja fizyczna, zdrowie, oszczędność, wygoda) oraz odpowiadałyby ich preferencjom i oczekiwaniom. (abstrakt oryginalny)

The study investigates pro-environmental behaviors of the Millennials (Generation Y) in the area of grocery shopping, in-house food management and consumption. Data was collected using CATI methodology among 124 young people belonging to the Millennial generation (born between 1977 and 1994), residents of the eight largest cities of the Polish Mazovia Region. Results demonstrated that consumers were not homogenous in terms of environmental consciousness however generally were aware of various negative consequences of in-house food consumption practices. Despite this, during grocery shopping the majority of respondents focused on the determinants typically linked to food (taste, quality, healthy eating), not their environmental and social values. Additionally they did not express readiness to make their diets more sustainable and decrease consumption of meat (half of the group) and other animal products (2/3 of respondents). Millennials accept sustainable products and services if they are directly beneficial to them (fitness, health, economics, convenience) and suit their preferences and expectations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dagevos, H., Voordouw, J. (2013). Sustainability and meat consumption. Is reduction realistic? Sust. Sci. Pract. Policy, 9, 60-69.
 2. Despain, D. (2015). The rise of food renegates. Food Technol., 2, 45-51.
 3. ENRD (European Network for Rural Development) (2012). Lokalna żywność i krótkie łańcuchy dostaw. Przegl. Obsz. Wiej. UE, 12, 54.
 4. Euromonitor International, 2015. The impact of Millennials'consumer behaviour on global markets. Euromonitor Research. Retrieved Oct 10th 2016 from: http://blog.euromonitor.com/2015/12/the-impact-of-millennials-consumer-behaviour-on-global-markets.html.
 5. FAO (2011). Final Report of International Scientific Symposium "Biodiversity and Sustainable Diets United Against Hunger", 3-5 Nov 2010. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 6. GUS (2016). Demographic Yearbook of Poland 2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 7. https://www.pola-app.pl. Retrieved Oct 10th 2016.
 8. odRolnika (n.d.). Retrieved Oct 10th 2016 from: http://odrolnika.pl/projekt.php
 9. Reisch, L., Eberie, U., Lorek, S. (2013). Sustainable food consumption. An overview of contemporary issues and policies. Sust. Sci. Pract. Policy, 9, 7-21.
 10. Rothgerber, H. (2014). A comparison of attitudes toward meat and animals among strict and semi-vegetarians. Appetite, 72, 98-105.
 11. Sloan, A. E. (2015). Generational role. Food Technol., 7, 31-42.
 12. Szczepańska, M. (2016). Ile warta jest żywność bezglutenowa. Puls Biznesu. Retrieved Oct 10th 2016 from: http://www.pb.pl/4015553,60703,ile-warta-jest-zywnosc-bezglutenowa.
 13. Topper, A. (2015). The Millennial Impact: Food Shopping Decisions - US - September 2015. Retrieved Oct 10th 2016 from: http://academic.mintel.com/display/716922/#
 14. Verain, M. C., Dagevos, H., Antonide, G. (2015). Sustainable food consumption. Product choice or curtailment? Appetite, 9, 375-384.
 15. Vogel, D. (2005). The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility. Washington: Brookings Institute Press. Retrieved Nov 4th 2016 from: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY% 20The_Market_for_Virtue_The_Potential_and_Limits_of_Corporate_Socia.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00347
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu