BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roman Kamil (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie), Skwierczyński Jakub (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Analiza aktualnych preferencji mieszkaniowych mieszkańców Powiatu Siedleckiego i miasta Siedlce w kontekście programu "Mieszkanie Plus"
Analysis of Current Residential Preferences of Residents of the Siedlce County and the Siedlce City in the Context of the "Mieszkanie Plus" Program
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 3(24), s. 13-19, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Issue title
Człowiek na rynku nieruchomości
Keyword
Mieszkania, Rynek nieruchomości, Polityka mieszkaniowa, Zasoby mieszkaniowe
Dwellings, Real estate market, Housing policy, Housing resources
Note
streszcz., summ.
Abstract
Mieszkanie w życiu człowieka pełni rolę dobra podstawowego. Obecnie w Polsce istnieje niedobór lokali mieszkalnych na rynku. W celu poprawy tej sytuacji rząd polski stworzył nowy program o nazwie "Mieszkanie Plus". Celem niniejszego artykułu jest ocena aktualnej sytuacji mieszkaniowej osób zamieszkujących powiat siedlecki w województwie Mazowieckim oraz określenie preferencji respondentów dotyczących wyboru optymalnego lokalu mieszkaniowego. Artykuł ma również na celu zweryfikowanie hipotezy, że brak funduszy i niestabilność zatrudnienia są głównymi barierami ograniczającymi zakup własnego mieszkania, a program "Mieszkanie Plus" może zwiększyć możliwości zakupu lub wynajmu lokalu. (abstrakt oryginalny)

Living in the human life plays the role of the basic good. Depending on their origin, income or culture, housing needs can vary widely. At present, there is a shortage of housing in Poland. In order to improve this situation, the Polish government has created a new program called "Mieszkanie Plus". The aim of this article is to determine the preferences of Polish residents on the choice of an optimal housing unit and the assessment of government housing market support. The article presents the results of the research carried out on a group of 120 respondents. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bończak-Kucharczyk E., (2011) Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi Aspekty prawne i organizacyjne, Warszawa.
 2. Cellmer R., Kuryj J., (2008) Rola gminy w kształtowaniu przestrzeni rynku nieruchomości, Studia I Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Volume 16 nr 2.
 3. Gołębska E., (2007) Rynek nieruchomości i jego podmioty, Białystok.
 4. Kasiewicz S., (2014) Problem ryzyka regulacyjnego na tle programu "Mieszkanie dla Młodych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67.
 5. Jamróz P., Kowalczyk- Rólczyńska, D. Ostrowska, E. Spigarska, A. Staniszewska, M. Staśkiel, (2015) Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 6. Kołodyński P., (2016), Prawno - ekonomiczne aspekty realizacji Programu "Mieszkanie dla Młodych", Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 4/2016.
 7. Trzebiński, A .A, (2015) Publiczne fundusze nieruchomości w Polsce, CEDEWU.PL, Warszawa.
 8. Kucharska-Stasiak E.,(2005), Nieruchomość a rynek, PWN.
 9. Uchwała Nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego.
 10. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin, Dz. U. Z 2006 r. Nr 183, poz. 1354.
 11. Ustawa z dnia 27 września 2013 r., o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, Dz. U. 2013 Poz. 1304.
 12. http://mieszkanieplus.org.pl/ [9.06.2017].
 13. http://mieszkanieplus.org.pl/szwedzki-program-miljonprogrammet-i-jego-historia [9.06.2017].
 14. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki [12.06.2017]. trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-maj-2017,5,67.html [10.06.2017].
 15. http://tvn24bis.pl/nieruchomosci,83/premier-szydlo-o-ustawach-wprowadzajacych-program-mieszkanie-plus,738371.html [2.06.2017].
 16. http://wei.org.pl/files/manager/file-c9fca0038c4951069b0d84336fcc7441.pdf [5.06.2017].
 17. http://www.katowice.pro/grunt-pkp-zostanie-wykorzystany-w-programie-mieszkanie-plus - [4.06.2017].
 18. https://bgkn.pl [5.06.2017].
 19. https://narodowyprogram.pl/mieszkanie_plus/mieszkanie-plus-katowice/ [09.07.2017].
 20. http://mib.gov.pl [10.08.2017].
 21. Raport analityczny Warszawa, styczeń 2017, Mieszkanie Plus Jak państwo wspólnie z prywatnymi inwestorami może poszerzać granice wolności na rynku mieszkaniowym [5.06.2017].
 22. Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka Mieszkaniowa w 2015 R, Warszawa, październik 2016, źródło : stat.gov.pl.
 23. http://wei.org.pl/files/manager/file-c9fca0038c4951069b0d84336fcc7441.pdf [8.07.2017].
 24. http://ec.europa.eu/eurostat/ [3.06.2017].
 25. http://mieszkaniedlamlodych.org/mieszkanie-dla-mlodych-opinie-o-programie [2.06.2017].
 26. https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/plusy-i-minusy-mieszkania-plus/ 2016. [15.09.2017].
 27. http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-polsce-brakuje-mieszkan-na-1000-mieszkancow-przypada-366-lokali [5.06.2017].
 28. https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/raport_2015.pdf [8.06.2017].
 29. http://www.ipb.org.pl/?p=516 [6.07.2017].
 30. http://mib.gov.pl [8.06.2017].
 31. https://rednetconsulting.pl/u/raporty/DEFICYT_MIESZKANIOWY_W_POLSCE.pdf [5.06.2017].
 32. http://mieszkaniedlamlodych.com [5.07.2017].
 33. https://rynekpierwotny.pl [4.06.2017].
 34. http://forsal.pl/ [5.07.2017].
 35. http://www.emmerson-evaluation.pl/wp-content/uploads/2016/08/e-valuer_2016.pdf, E-Valuer Index 2016, Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce-Rynek Pierwotny i Wtórny, Warszawa 2016 [6.07.2017].
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu