BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziemianowicz Ryta (University of Bialystok, Poland)
Title
Tax Administrative Costs as a Component of Tax Transaction Costs in Poland and Other OECD Countries
Source
Ekonomia i Prawo, 2017, t. 16, nr 2, s. 123-140, tab., wykr., bibliogr. 32 poz.
Economics and Law
Keyword
Polityka fiskalna, System podatkowy, Podatki i opłaty, Koszty transakcyjne
Fiscal policy, Tax system, Taxes and fees, Transaction cost
Note
JEL Classification: H20, H21, H26, H30
summ.
Country
Kraje OECD
OECD countries
Abstract
Motivation: While implementing a tax policy, attention should be paid not only to the amount of tax revenues but also to the total cost of the fiscal process itself. Only an analysis with consideration of tax collection costs provides the possibility of unequivocal assessment of a tax system's effectiveness. Aim: The aim of the article is to identify the elements of tax transaction costs and to analyze in detail the tax administrative costs, as well as to assess the effectiveness of the Polish tax system compared to that of other OECD countries. Results: The Polish tax administration is one of the most expensive in the European Union and it requires reforms. According to the OECD, tax collection costs in Poland in 2013 amounted to 1.6% of tax revenues. Among the 56 countries surveyed by the OECD, only Japan (1.74% of revenue) and Saudi Arabia (1.62%) had a higher tax collection costs index. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allers, M. (1994). Administrative and compliance costs of taxation and public transfers in the Netherlands. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 2. Ballard, C.L., Shoven, J.K. & Whalley, J.B. (1985). General equilibrium computations of the marginal costs of taxes in the United States. American Economic Review, 75(1).
 3. Collard, D., & Godwin, M. (1999). The tax compliance costs for employers: UK PAYE and national insurance. 1995-96. Fiscal Studies, 20(4). doi:10.1111/j.1475-5890.1999.tb00020.x.
 4. Cummings, R.G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2005). Effects of tax morale on tax compliance: experimental and survey evidence. Leitner Program Working Paper, 22.
 5. Diaz, C., & Delgado, M. (1995). The compliance costs of personal income tax in Spain. In C. Sandford (Ed.), Taxation compliance costs measurement and policy. Bath: Fiscal Publications.
 6. Dziemianowicz, R. (2007). Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 7. Evans, C. (2001). The operating costs of taxation: a review of the research. Economic Affairs, 21(2). doi:10.1111/1468-0270.00286.
 8. Evans, C., & Tran-Nam, B. (2014). Tax compliance costs in New Zealand: an international comparative evaluation. Tax Administration for the 21st Century Working Papers, 02.
 9. Glapiński, A. (2003). Teoria kryzysu państwa podatków Josepha A. Schumpetera. Ekonomista, 1.
 10. Grądalski, F. (2006). System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 11. Grant Thornton. (2017). Podatki w Polsce. Retrieved 06.02.2017. from http://grantthornton.pl.
 12. Gruszewska, E. (2012). Transformacja instytucji nieformalnych w Polsce, Gospodarka Narodowa, 3(247).
 13. Haig, R. (1935). The cost to business concerns of compliance with tax laws. Management Review, 24.
 14. Hasseldine, J., & Hansford, A. (2002). The compliance burden of the VAT: further evidence from the UK. Australian Tax Forum, 17(4).
 15. Hockuba, Z. (1995). Droga do spontanicznego porządku. Warszawa: PWN.
 16. Kudła, J. (2004). Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych.
 17. Kulawczuk, P. (2004). Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 18. Małecka-Ziembińska, E. (2012). Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 19. NIK. (2016). Przedawnianie się zobowiązań podatkowych. Informacja o wynikach kontroli. Retrieved 06.02.2017 from https://www.nik.gov.pl.
 20. OECD. (2015). Tax administration 2015: comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. doi:10.1787/tax_admin-2015-en.
 21. Olivier, T, & Bartley, S. (2005). Tax system complexity and compliance costs - some theoretical considerations. Economic Roundup, Winter.
 22. Pedersen, H.S., Moerup, C., Andersen, C., Findsen, L., Nielsen, J.R., & Lang, T.C. (2013). A review and evaluation of methodologies to calculate tax compliance costs. Taxation papers. Working Paper, 40. doi:10.2778/31058.
 23. Robson, A. (2005). The costs of taxation. St Leonards: Centre for Independent Studies.
 24. Sandford, C., Godwin, M., & Hardwick, P. (1989). Administrative and compliance costs of taxation. Bath: Fiscal Publications.
 25. Słownik Języka Polskiego. (2017). Retrieved 11.01.2017 ftom http://sjp.pwn.pl.
 26. Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom 2. Warszawa: PWN.
 27. Torgler, B. (2005). Tax morale in Latin America. Public Choice, 122(1). doi:10.1007/s11127-005-5790-4.
 28. Torgler, B., & Schneider, F. (2007). The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy. IZA Discussion Paper, 2541.
 29. Williamson, O.E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: PWN.
 30. Zbroińska, B. (2009). Publiczne koszty transakcyjne instytucji systemu podatkowego. Gospodarka Narodowa, 11-12.
 31. Zbroińska, B. (2011). Koszty transakcyjne skarbowości. Analiza instytucjonalna kontraktów skarbowych. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 32. Zbroińska, B. (2013). Wkład ekonomii kosztów transakcyjnych i teorii kontraktów do nauki o zarządzaniu. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 17(2).
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2017.009
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu