BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojarska Magdalena (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Marks-Bielska Renata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Lizińska Wiesława (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Babuchowska Karolina (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Social Service Provision as Determinant of Institutional Efficiency of Local Self-Governments
Source
Ekonomia i Prawo, 2017, t. 16, nr 1, s. 107-118, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Economics and Law
Keyword
Świadczenia socjalne, Samorząd terytorialny, Wydatki budżetowe
Social benefits, Local government, Budget expenditures
Note
JEL Classification: H72, H41
summ.
Abstract
Motivation: The results presented in this paper constitute an element of the research performed as part of the project entitled 'Institutional Efficiency vs. Local Economic Development: Modifying Factors and Interactions'. In particular, they refer to the partial objective consisting in identification and evaluation of factors that influence the institutional efficiency at the local level. Aim: The objective is to verify the hypothesis that communes manifesting greater activity in the financing of social services more frequently exceed the standard set of obligatory social services, undertake more advanced measures to improve their quality and availability and are able to accomplish the designated effects to a greater degree. Results: The hypothesis was verified on the basis of secondary data (from the Local Data Bank) and primary data (collected in the course of questionnaires circulated in the sample of 1,220 communes). Using the k-means procedure, financial activity coefficient, participation coefficient, task implementation coefficient, effect coefficient and Pearson's coefficient, the research hypothesis was partially confirmed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrews, R., & Van de Walle, S. (2013). New Public Management and Citizens' Perceptions of Local Service Efficiency, Responsiveness, Equity and Effectiveness. Public Management Review, 15(5). doi:10.1080/14719037.2012.725757.
 2. Biernacki, M., Ejsmont, W., Łyko, J., & Maciuk A. (2013). Propozycja syntetycznego miernika oceniającego działalność instytucji użyteczności publicznej. Zarządzanie publiczne, 2(22). doi:10.4467/20843968ZP.13.014.1188.
 3. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Quality Framework for Services of General Interest in Europe (COM(2011) 900).
 4. Hambleton, R., & Howard, J. (2013). Place-Based Leadership and Public Service Innovation. Local Government Studies, 39(1). doi:10.1080/03003930.2012.693076.
 5. Karaszewski, W., & Sudoł, S. (1997). Empirical Research on the Process of Transformation of Polish Companies in the Period of 1990-1995. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 6. Local Data Bank. (2016). Retrieved 24.01.2017 from https://bdl.stat.gov.pl.
 7. Pietrzykowski, R., & Kobus P. (2006). Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 60.
 8. Sobczak, M. (2006). Statystyka - aspekty praktyczne i teoretyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 9. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft Polska.
 10. Tarno, J.P., Sieniuć, M., Sulimierski, J., & Wyporska J. (2004). Samorząd terytorialny w Polsce. Warszawa: LexisNexis.
 11. Wojarska, M., Marks-Bielska, R., & Babuchowska, K. (2015). Instytucje otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim - próba typologii z uwzględnieniem konkurencyjności i innowacyjności. Europa Regionum, 22. doi:10.18276/er.2015.22-17.
 12. Wojtowicz, D. (2009). Determinanty sprawności instytucjonalnej samorządów terytorialnych - w stronę trwałego Rozwoju społeczno-gospodarczego. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 17(3).
 13. Ścibor-Rylski, M. (2007). Miary związku pomiędzy zmiennymi - współczynnik korelacji. In S. Bedyńska, & A. Brzezicka (Eds.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: SWPS Academica.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2017.008
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu