BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Laskowski Michał (Uniwersytet Łódzki)
Title
Instytucjonalne uwarunkowania wspólnej polityki pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej
Institutional Framework of Single Monetary Policy in The Economic and Monetary Union
Source
Ekonomia Międzynarodowa, 2016, nr 16, s. 313-331, tab., bibliogr. s. 329-331
Keyword
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, Banki centralne, Analiza instytucjonalna
Monetary Policy of the ECB, Central banks, Institutional analysis
Note
streszcz., summ.
Company
Europejski Bank Centralny (EBC)
European Central Bank (ECB)
Abstract
Celem artykułu było zbadanie zmian, które zaszły w matrycy instytucjonalnej polityki pieniężnej Unii Gospodarczej i Walutowej po 2008 r. na skutek kryzysu finansowego i gospodarczego. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie koncepcji instytucjonalizmu Douglasa Northa. W ramach dwuetapowej analizy opisano matrycę formalnych i nieformalnych instytucji polityki pieniężnej strefy euro, a następnie porównano jej strukturę ze strukturą przed rokiem 2008 i po nim. Wyniki analizy ujawniły zmiany w zakresie celów i narzędzi polityki pieniężnej; jednocześnie zostały zachowane struktury formalnych i nieformalnych instytucji polityki monetarnej UGiW sprzed kryzysu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to examine changes, which appeared within institutional framework of monetary policy in the Economic and Monetary Union after the crisis of 2008. Theoretical base for research was the new institutionalism under the methodological principles and criteria prepared by Douglass North. The analysis consist of two steps. The first describes institutional matrix of monetary policy in EMU. The second compares formal and informal institutions of monetary policy in the Eurozone before and after 2008. The analysis revealed, that changes have been made in monetary policy principles and tools. Nevertheless, institutional matrix was not changed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, PWN, Warszawa.
 2. Bernanke B., Woodford M. (1997), Inflation Forecasts and Monetary Policy, The National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 6157, New York.
 3. Blanchard O. (2011), Makroekonomia, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 4. Blanchard O., Leigh D. (2013), Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers, IMF Working Paper WP/13/1, International Monetary Fund, Washington DC.
 5. Bordo M. (2007), A Brief History of Central Banks, Federal Reserve Bank of Cleveland, Cleveland, OH.
 6. Bordo M., Silkos P. (2014), Central Bank Credibility, Reputation and Inflation Targeting in Historical Perspective, Working Paper 20693, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts.
 7. Bryson J. (1994), Fiscal policy coordination and flexibility under European Monetary Union: Implications for macroeconomic stabilization, "Journal of Policy Modeling", Vol. 16, Issue 6, Amsterdam.
 8. Debelle G., Fischer S. (1994),How Independent Should a Central Bank Be?, Working Papers in Applied Economic Theory, 94-05, Federal Reserve Bank of San Francisco.
 9. Disyatat P. (2008), Monetary policy implementation: Misconceptions and their consequences, BIS Working Papers, No. 269, Basel.
 10. EBC (2008), The European Central Bank, The Eurosystem, The European System of Central Banks, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 11. EBC (2011), The Monetary Policy of the European Central Bank, European Cen-tral Bank, Frankfurt am Main.
 12. Falagiarda M., McQuade P., Tirpák M. (2015), Spillovers from the ECB's non-standard monetary policies on non-euro area EU countries: evidence from an event-study analysis, Working Paper No. 1869, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 13. Financial Stability Review (2015), European Central Bank, November, Frankfurt am Main.
 14. Frydman R., Goldberg M. (2009), Ekonomia wiedzy niedoskonałej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa. s. 45-52.
 15. Godłów-Legiędź J. (2010), Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 17. Kołodko G. (2011), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 18. Krugman P., Wells R. (2011), Makroekonomia, PWN, Warszawa.
 19. Landerth H., Colander D. (2005), Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 20. Nobelprize.org (1993a), The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993, www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1993/ (data dostępu: 5.05.2016 r.).
 21. Nobelprize.org (1993b), Douglass C. North - Facts, The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993, www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1993/north-facts.html (data dostępu: 3.05.2016 r.).
 22. North D. (2014), Zrozumieć przemiany gospodarcze, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 23. Owsiak S., Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
 24. Pattipeilohy C., van den End J.W., Tabbae M., Frosta J., de Haan J. (2013), Unconventional monetary policy of the ECB during the financial crisis: An assessment and new evidence, De Nederlandsche Bank NV, DNB Working Paper, No. 381, Amsterdam.
 25. Polański Z. (2015), Otoczenie monetarne dla polityki zacieśniania fiskalnego [w:] Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 26. Przybylska-Kapuścińska W. (2008), Współczesna polityka pieniężna, Difin, Warszawa.
 27. Schaal P. (1996), Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa.
 28. Sławiński A. (2011), Polityka pieniężna, CH Beck, Warszawa.
 29. Smith V. (2013), Racjonalność w ekonomii, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 30. Taylor J. (2013), The Effectiveness of Central Bank Independence Versus Policy Rules [w:] Central Bank Independence: Reality or Myth?, American Economic Association Annual Meeting, San Diego, California.
 31. TFUE, Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE z dnia 26 października 2012 r. C326/01, ze zm.
 32. The Guardian (2013), IMF admits: we failed to realise the damage austerity would do to Greece, www.theguardian.com/business/2013/jun/05/imf-underesti-mated-damage-austerity-would-do-to-greece (data dostępu: 03.05.2016 r.).
 33. TUE, Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE z dnia 26 października 2012 r. C326/01, ze zm.
 34. Vergote O., Stunder W., Efthymidas I., Merriman N. (2010), Main Drivers of The European Central Bank Accounts and European Central Bank Financial Strenght over The First 11 Years, Occasional Paper No. 111, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 35. Wilhelmsen B., Zaghini A. (2005), Monetary Policy Predictability in the Euro Area. An international comparison, European Central Bank Working Paper No. 504, European Central Bank, Frankfurt am Main.
Cited by
Show
ISSN
2082-4440
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2082-4440.16.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu