BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowska Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Title
Modele matematyczne w zastosowaniu do integracji gospodarczej krajów socjalistycznych (analiza literatury przedmiotu)
Mathematical Models and Their Application in Economic Integration of Socialist Countries (Analysis of Bibliography)
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1980, t. 1, s. 53-79
Keyword
Gospodarka socjalistyczna, Modele matematyczne, Integracja gospodarcza, Przegląd literatury
Socialist economy, Mathematical models, Economic integration, Literature review
Note
summ.
Abstract
Artykuł ten poświęcamy omówieniu niektórych modeli matematycznych opisujących proces integracyjny bądź też mających zastosowanie do jego kreowania. Mając na względzie następstwo faz oraz logikę procesu integracyjnego najbardziej паз interesującego - koordynacji planów rozwoju społeczno-gospodarczego krajów RWPG - modele zostały podzielone na cztery grupy: - modele ekonometryczne; - modele bilansowe; - modele optymalizacyjne; - modele specjalizacyjne. Dla charakterystyki każdej grupy modeli posłużono się przykładem pracy posiadającej walor reprezentatywności. Modele te omówimy kolejno. (fragment tekstu)

The article contains an analysis of the selected items of economic literature in the field of economic calculus in the process of co-ordination of socio-economic development plans of the CMEA member states. The selected works deal with the problems of effectiveness of International trade and co-operation not from the point of view of a single country, but a grouping of countries. With a view to a certain sequence of problems and their mutual logical relationship being suprimposad upon the co-ordination procedure, the works have been divided into 4 problem groups: econometric models of trade, input-output models, models of optimization of co-operation of the CMEA member countries, calculus of international specialization. The models corresponding to the above mentioned problem groups can be helpful in explaining essential aspects of the process of planned shaping of economic, scientific and technical ties between the CMEA member countries and hence their special applicability for researches conducted in the field of economic integration of socialist countries.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/6162
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu