BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glikman Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zarys problematyki modelu koordynacji planów rozwoju społeczno-gospodarczego krajów RWPG
Outline of Problems Connected with Models of Co-ordination of Socio-Economic Development Plans of the CMEA Member Countries
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1980, t. 1, s. 13-41
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Koordynacja gospodarcza
Social economic development, Economic coordination
Note
summ.
Abstract
Problematyka rachunku ekonomicznego należy do teorii podejmowania decyzji, która, jak wiadomo, zazębia się z wieloma innymi dziedzinami teorii ekonomii, statystyki i in. Jeżeli chodzi o problematykę rachunku ekonomicznego w odniesieniu do naszego przedmiotu badań, to ma ona do siebie i to, że jej wyjaśnienie teoretyczno-modelowe (o czym obszerniej będzie mowa niżej) jest niemożliwe bez penetracji innych węzłowych problemów integracji, jak chociażby kwestie cen. Stąd też łatwiej jest określić układ odniesienia rozwiązań teoretyczno-metodycznych w obszarze naszych badań niż przeprowadzić linię demarkacyjną oddzielającą problemy, które zamierzamy badać, od innych problemów omawianej teorii. Stąd też możemy stwierdzić, że badania nasze będą zmierzały do udzielenia odpowiedzi na pytania: jakie powinny być racjonalne przesłanki podejmowania decyzji planistycznych w dziedzinie współpracy krajów RWPG w jednej (ale najważniejszej) sferze powiązań planowych a także, że nie ma potrzeby, aby z tego tytułu zajmować się wszystkimi podstawowymi zagadnieniami teorii integracji socjalistycznej. Więcej o miejscu naszej problematyki w teorii integracji socjalistycznej na razie nie możemy powiedzieć. Bardziej precyzyjnie sprawy te będzie można wyjaśnić w trakcie badań. (fragment tekstu)

The aim of the article is to provide model explanation of the process of plans co-ordination, definition of its objective and conditions. In the article there are pointed out problems which should be explained by means of a general model as well as fragmentary problems for the solution of which there should be worked out appropriate methods of the economic calculus. While pointing at the essential problems which account for a specific character of the plans coordination process there are briefly outlined the problems of multi-platform decomposition of provisions made by the international centre as well as problems of basic character (e. g. mobility of production factors).(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/7269
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu