BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polasik Michał (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Piotrowski Dariusz (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Title
Payment Innovations in Poland: A New Approach of the Banking Sector to Introducing Payment Solutions
Source
Ekonomia i Prawo, 2016, t. 15, nr 1, s. 103-131, rys., tab., bibliogr. 70 poz.
Economics and Law
Keyword
Płatność, System płatności, Banki, Innowacyjność, Technologie finansowe
Payment, Payment system, Banks, Innovative character, FinTech
Note
summ.
Abstract
The aim of our work is to determine the involvement and plans of banks concerning the introduction of payment innovations in the Polish market. This empirical study was based on the results of two surveys. The first survey allowed us to obtain the official positions of 24 commercial banks. The second survey included the opinions of 70 experts, who were senior managers from banks and other payment market institutions. The paper presents the scope of the implementation of payment innovations and five-year plans outlined by the banks. It proved that commercial banks, including both the largest ones and those with a smaller market share, are extremely interested in payment innovations and are ready to implement many solutions at the same time. This new phenomenon can be described as the "universal innovativeness" of banks. Most of these innovations are intended to improve customer convenience, which helps banks to achieve an important strategic objective. Poland had recent changes in legal regulations which considerably reduced the interchange fee in card schemes. Our results indicated that, in spite of the decrease of the banks' revenue, the innovation process did not slow down. A new situation is coopetition between banks in Poland, used as a successful model to implement the domestic mobile payment system BLIK. The Polish market of payment services has recently become one of the most innovative in the world. The diversification of innovations implemented by the banks may be read as a strategic response of those institutions to the dynamic technological advancements of FinTech and the related uncertainty of future trends in the payment market. The results have allowed us to formulate a hypothesis that is a new paradigm of a portfolio approach to introducing payment innovations that have appeared in banking. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ackerberg D.A., Gowrisankaran G., Quantifying equilibrium network externalities in the ACH banking industry, "RAND Journal of Economics", Vol. 37, No. 3/2006, http://doi.org/10.1111/j.1756-2171.2006.tb00040.x.
 2. Alam I., Innovation Strategy, Process and Performance in the Commercial Banking Industry, "Journal of Marketing Management", Vol. 19, No. 9/2003, http://doi.org/10.1080/0267257X.2003.9728247.
 3. Bolt W., Tieman A.F., Heavily skewed pricing in two-sided markets, "International Journal of Industrial Organization", Vol. 26, No. 5/2008, http://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2007.11.003.
 4. Börestam A., Schmiedel H., Interchange fees in card payments, "ECB Occasional Paper Series", No. 131/2011.
 5. Byrski J., Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange - komentarz praktyczny, Warszawa 2014.
 6. Chakravorti S., Externalities in payment card networks: Theory and evidence, "Review of Network Economics", Vol. 9, No. 2/2010, http://doi.org/10.2202/1446- 9022.1199.
 7. Chakravorti S., Kobor E., Why invest in payment innovations?, "Federal Reserve Bank of Chicago Emerging Payments Occasional Paper", No. 2003-1B/2003.
 8. Church J., Gandal N., Krause D., Indirect network effects and adoption externalities, "Review of Network Economics", Vol. 7, No. 3/2008, http://doi.org/10.2202/1446-9022.1153.
 9. Dapp T., Fintech - The digital (r)evolution in the financial sector, "Deutsche Bank Research", Frankfurt am Main 2014.
 10. Dapp T., Fintech reloaded - Traditional banks as digital ecosystems, "Deutsche Bank Research", Frankfurt am Main 2015.
 11. Deloitte, Payments disrupted. The emerging challenge for European retail banks, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financial- services/deloitte-uk- payments-disrupted- 2015.pdf (17.04.2016).
 12. Dziawgo L., Open-product architecture. Inspirująca koncepcja oferowania produktów i usług finansowych, "eFinanse", Vol. 1, No. 1/2005.
 13. Evans D.S., Schmalensee R., Paying with Plastic. The Digital Revolution in Buying and Borrowing, MIT Press, Cambridge, MA 2004.
 14. Forbes, Najciekawsze innowacje w polskiej bankowości, http://www.forbes.pl/najciekawsze-innowacje- w-polskiej- bankowosci,artykuly,192012,1,1.html (17.04.2016).
 15. Górka J., Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 16. Górka J., Merchant indifference test application - A case for revising interchange fee level in Poland, "The usage, costs and benefits of cash - revisited. Proceedings of the 2014 International Cash Conference", Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main 2014.
 17. Górna A., Innowacje w operacjach bankowych dla klientów indywidualnych, [in:] A. Gospodarowicz (ed.), Innowacje w operacjach bankowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 18. Gowrisankaran G., Stavins J., Network externalities and technology adoption: Lessons from electronic payments, "RAND Journal of Economics", Vol. 35, No. 2/2004, http://doi.org/10.2307/1593691.
 19. Hansen G., Innowacje w bankach są mało zyskowne, ale dają inny efekt, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/innowacje-w- bankach-sa- malo-zyskowne- ale-daja- inny-efekt (17.04.2016).
 20. Harasim J., Klimontowicz M., Payment habits as a determinant of retail payment innovations diffusion: the case of Poland, "Journal of Innovation Management", Vol. 1, No. 2/2013.
 21. Harasim J., Regulacje jako determinanta rozwoju innowacji na rynku płatności detalicznych, "Annales UMCS - Sectio H Oeconomia", Vol. XLVII, No. 3/2013.
 22. Iwańczuk-Kaliska A., Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania systemów płatności detalicznych, [in:] H. Żukowska, M. Żukowski (eds.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 23. Jagiełło Z. (ed.), Wyzwania bankowości detalicznej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2015, http://www.efcongress.com/sites/default/files/wyzwania_bankowosci_detalicznej_201 5.pdf (14.04.2016).
 24. Kasiewicz S., Kukliński L., Marcinkowska M., Sektor bankowy - motor czy hamulec wzrostu gospodarczego, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości, Warszawa 2013.
 25. Katz M.L., Shapiro C., Network externalities, competition, and compatibility, "Ameri- can Economic Review", Vol. 75, No. 3/1985.
 26. Kauffman R.J., Wang Y.M., The network externalities hypothesis and competitive network growth, "Journal of Organizational Computing and Electronic Com-merce", Vol. 12, No. 1/2002, http://doi.org/10.1207/S15327744JOCE1201_05.
 27. Kisiel M., Modele systemów płatności mobilnych a źródła pieniądza oraz mechanizmy rozrachunku transakcji, "Copernican Journal of Finance & Accounting", Vol. 2, No. 2/2013, http://doi.org/10.12775/CJFA.2013.016.
 28. Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Program Rozwoju Obro-tu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020, Warszawa 2013, http://zbp.pl/dla-bankow/zespoly- rady-i- komitety/podaj-nazwe/obrot- bezgotowkowy/koalicja (17.04.2016).
 29. Korenik D., Bank i jego usługi w dobie "rewolucji finansowej", [in:] D. Korenik (ed.), Innowacyjne usługi banku, PWN, Warszawa 2006.
 30. Kumkowska N., Wykorzystanie systemów płatności natychmiastowych w Unii Europejskiej, [in:] A. Krzysztofek (ed.), Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu, AT Wydawnictwo, Kraków 2014.
 31. Kunkowski J., Polasik M., Polski rynek płatności internetowych: stan i uwarunkowania rozwoju, [in:] A. Stabryła, K. Woźniak (eds.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Mfiles.pl, Kraków 2012.
 32. Lachowski S., Droga innowacji, Studio EMKA, Warszawa 2010.
 33. Liebena J., Khiaonarong T., Banking on Innovation. Modernisation of Payment Sys-tems, Physica-Verlag, Heidelberg 2009, http://doi.org/10.1007/978-3- 7908-2333- 2.
 34. Maciejewski K., Znaczenie opłaty interchange dla rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce, "Copernican Journal of Finance & Accounting", Vol. 2, No. 2/2013, http://doi.org/10.12775/CJFA.2013.019.
 35. Marcinkowska M., Bank jutra..., czyli rozważania o przyszłości sektora bankowego, [in:] J. Nowakowski (ed.), W kierunku nowego ładu świata finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 36. Marcinkowska M., Innowacje finansowe w bankach, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", No. 266/2012.
 37. Marzec J., Polasik M., Fiszeder P., Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona, "Bank i Kredyt", Vol. 44, No. 4/2013.
 38. Milne A., What is in it for us? Network effects and bank payment innovation, "Journal of Banking and Finance", Vol. 30, No. 6/2006, http://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2005.09.006.
 39. NFC Forum, NFC Forum Statement Regarding Host Card Emulation (HCE), http://nfc-forum.org/newsroom/nfc- forum-statement- regarding-host- card-emulation- hce (17.04.2016).
 40. Piotrowicz W., Cuthbertson R., Introduction to the Special Issue: Information Technology in Retail: Toward Omnichannel Retailing, "International Journal of Electronic Commerce", Vol. 18, No. 4/2014, http://doi.org/10.2753/JEC1086- 4415180400.
 41. Polasik M., Analiza potencjalnych skutków stosowania surchargingu dla rynku kart płatniczych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", No. 124/2010.
 42. Polasik M., Górka J., Wilczewski G., Kunkowski J., Przenajkowska K., Tetkowska N., Time efficiency of Point-of- Sale payment methods: Empirical results for cash, cards and mobile payments, "Lecture Notes in Business Information Processing", Springer, Heidelberg, Vol. 141/2013, http://doi.org/10.1007/978-3- 642-40654- 6_19.
 43. Polasik M., Innowacje płatnicze stosowane w fizycznych punktach sprzedaży - szansa dla obrotu bezgotówkowego w Polsce, [in:] H. Żukowska, M. Żukowski (eds.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 44. Polasik M., Kumkowska N., Determinanty zainteresowania płatnościami mobilnymi ze strony polskich konsumentów, "Problemy Zarządzania", Vol. 13, No. 3/2015, http://doi.org/10.7172/1644-9584.54.7.
 45. Polasik M., Kunkowski J., Maciejewski K., Efekt sieciowy na rynku usług płatniczych stosowanych w handlu internetowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", No. 87/2012.
 46. Polasik M., Maciejewski K., Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, "Materiały i Studia NBP", No. 241/2009.
 47. Polasik M., Perspektywy rozwoju mobilnych płatności NFC na rynku polskim, "Annales UMCS - Sectio H Oeconomia", Vol. XLVIII, No. 4/2014.
 48. Polasik M., Piotrowska A., Kumkowska N., Rozwój przez innowacje czy efekt sali? Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego. Streszczenie kierownicze, http://alterum.pl/uploaded/Raport_Rozwoj_przez_innowacje_czy_efekt_skali_- _polski_s.pdf (17.04.2016).
 49. Polasik M., Piotrowska A., Wisniewski T.P., Kotkowski R., Lightfoot G., Price fluctua-tions and the use of Bitcoin: An empirical inquiry, "International Journal of Elec-tronic Commerce", Vol. 20, No. 1/2015, http://doi.org/10.1080/10864415.2016.1061413.
 50. Polasik M., Piotrowski D., Payment innovations in Poland: the role of payment services in the strategies of commercial banks, "Ekonomia i Prawo. Economics and Law", Vol. 15, No. 1/2016, http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2016.006.
 51. Polasik M., Potencjał rozwoju płatności mobilnych i zastosowania mPOS na rynku polskim: Wyniki badań empirycznych, "Problemy Zarządzania", Vol. 13, No. 3/2015, http://doi.org/10.7172/1644-9584.54.5.
 52. Polasik M., Przenajkowska K., Procesy integracyjne na europejskim rynku usług płatniczych w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", No. 105/2013.
 53. Polasik M., Rozwój rynku płatności zbliżeniowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne", No. 105/2012.
 54. Polasik M., Rynek zbliżeniowych kart płatniczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", No. 58/2010.
 55. Polasik M., Wisniewski T.P., Lightfoot G., Modelling customers' intentions to use con-tactless cards, "International Journal of Banking, Accounting and Finance", Vol. 4, No. 3/2012, http://doi.org/10.1504/IJBAAF.2012.051590.
 56. Polski Standard Płatności, http://www.polskistandardplatnosci.pl (17.04.2016).
 57. Przybylska-Kapuścińska W., Łukowski M., Fundusze private equity i venture capital i ich znaczenie dla gospodarki, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", No. 186/2014.
 58. Rochet J., Tirole J., Must-take cards: Merchant discounts and avoided costs, "Journal of the European Economic Association", Vol. 9, No. 3/2011, http://doi.org/10.1111/j.1542-4774.2011.01020.x.
 59. Rochet J.C., Tirole J., Platform competition in two-sided markets, "Journal of the European Economic Association", Vol. 1, No. 4/2003.
 60. Romanowska M., Gierszewska G., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 61. Simon-Kucher & Partners, Global Pricing Study 2014. Kryzys w innowacyjności? 72% nowych produktów wprowadzanych na rynek to porażki, http://www.simon- kucher.com/sites/default/files/global_pricing_study_2014_podsumowanie.pdf (17.04.2016).
 62. Solarz J.K., Metodologiczne aspekty projekcji rozwoju sektora bankowego w Polsce do roku 2030, [in:] J. Szambelańczyk (ed.), Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 63. Stango V., The economics of standards wars, "Review of Network Economics", Vol. 3, No. 1/2004, http://doi.org/10.2202/1446-9022.1040.
 64. Szpringer W., Szpringer M., Innowacje w płatnościach elektronicznych - tendencje rozwojowe, "Problemy Zarządzania", Vol. 13, No. 54/2015, http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.54.1.
 65. Szymański G., Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
 66. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Act of 28 November 2014 amending Act on Payment Services), Dz.U. 2014, item 1916.
 67. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, (Act of 30 August 2013 amending Act on Payment Services), Dz.U. 2013, item 1271.
 68. Van Hove L., Electronic money and the network externalities theory: lessons for real life, "Netnomics", Vol. 1, No. 2/1999.
 69. Wannemacher P., L'Hostis A., 2015 Global Mobile Banking Functionality Benchmark, Cambridge 2015.
 70. Wright J., Why do merchants accept payment cards?, "Review of Network Economics", Vol. 9, No. 3/2010. http://doi.org/10.2202/1446-9022.1221.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2016.007
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu