BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pomaskow Joanna (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Title
The Importance of Law and Economics in the Contemporary Economic Reality
Source
Ekonomia i Prawo, 2015, t. 14, nr 2, s. 233-241, bibliogr. 17 poz.
Economics and Law
Keyword
Efektywność, Prawo, Działalność gospodarcza, Gospodarka
Effectiveness, Law, Business activity, Economy
Note
summ.
Abstract
The law and economics movement can improve the functioning of companies doing business in the contemporary, rapidly changing, reality. The tensions between the idea of efficiency and the idea of justice cause difficulties in the application of tools which are proposed by the representatives of the law and economics movement in legal solutions. Economics proposes a new, fresh look at the law, which makes it easier to assess and influence the growth of its transparency. Perspective can therefore be useful for subjects who create and use the existing regulations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baird D., Gertner R., Picker R., Game Theory and the Law, Harvard University Press, 1998.
 2. Boadway R., The Welfare Foundations of Cost-Benefit Analysis, "Economic Journal", Vol. 84, No. 336/1974, http://dx.doi.org/10.2307/2230574.
 3. Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 4. Czech S., Ekonomia dobrobytu a państwo opiekuńcze - relacja przeszłości czy przyszłości?, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe", No. 176/2014.
 5. Dasgupta A.K., Pearce D.W., Cost-Benefit Analysis: Theory and Practice, Palgrave Macmillan, London 1972, http://dx.doi.org/10.2307/2553062.
 6. De Soto J.H., Sprawiedliwość a efektywność, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2010.
 7. Ehrlich S., Wstęp do nauki o państwie i prawie, PWN, Warszawa 1971.
 8. Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie, PWE, Warszawa 1992.
 9. Gaweł T., Klimczak M., Pojęcie instytucji w prawie i ekonomii, "Ekonomia i Prawo", Vol. 1, No. 1/2005.
 10. Golecki M.J., Między pewnością a efektywnością. Marginalizm instytucjonalny wobec prawotwórczego stosowania prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 11. Holmes O.W., The Path of Law, New York 2003.
 12. Kalka K., Sprawiedliwość i sprawności społeczne według św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1994.
 13. Nowak-Gruca A., Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 14. Samuelson P.A., Nordhau W.D., Ekonomia. Vol. 1. PWN, Warszawa 2004.
 15. Stelmach J., Brożek B., Załuski W., Ekonomiczna efektywność, [in:] J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski (eds.), Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 16. Stelmach J., Efektywne prawo, http://www2.wpia.uw.edu.pl/files/doktoranckie/STELMACH%20J.%20-%20EFEKTYWNE%20PRAWO.doc?short= (18.01.2015).
 17. Stelmach J., Spór o ekonomiczną analizę prawa, [in:] J. Stelmach, M. Soniewicka (ed.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2015.014
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu