BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Augustyn Krzysztof (University School of Physical Education in Cracow, Poland), Zubik Mateusz (University School of Physical Education in Cracow, Poland), Bieniek Paweł (University of Science and Technology, Cracow, Poland)
Title
The Meaning of a Trainers Profession Deregulation in Nowadays Sport
Source
Ekonomia i Prawo, 2014, t. 13, nr 2, s. 245-258, rys., bibliogr. 14 poz.
Economics and Law
Keyword
Sport, Dzieci, Młodzież, Kwalifikacje zawodowe
Sport, Children, Youth, Professional skills
Note
summ.
Abstract
According to recent act of trainer/instructor profession deregulation in Poland, no courses or exams are required to become a trainer or sport instructor. After changes, any common person is allowed to practice sports coaching. The aim of the research was to become familiar with the parents opinion on the act and on their children's attendance to the sport classes. The tool to acquire responds was a 10-question questionaire of author's project which has been completed by 378 citizens of Małopolska. The results revealed discrepancies in perception of trainer/instructor profession deregulation. Among others, around 60% of parents declared they never checked pro's qualifications and would not mind their work if they had no certifications. Most parents do not focus on the trainers' faculties and legal force of their title. It should be thought-provoking as kids' safety is expected to be priority. There comes the conclusion that the act of deregulation, which is strongly depreciated by experts, is not being depreciated among parents of children practicing sports. There should be introduced educational campaign which would increase parents' awareness. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czechowski M., Środowisko wychowawcze klubu sportowego, [in:] H. Sozański, J. Sadowski (ed.), Trener wczoraj, dziś, jutro, Biała Podlaska 2013.
 2. Derbich J., Mitura M., Kompetencje zawodowe trenera w ocenie polskich i holenderskich szkoleniowców piłki wodnej, [in:] A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski (ed.), Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, Vol. 9, Warszawa 2012.
 3. Herzig M., Trener - zawodnik - psycholog, "Sport Wyczynowy", No. 7-8/2004.
 4. Naglak Z., Kształtowanie gracza na podstawowym etapie, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2010.
 5. Nowocień J., Trener sportowy w perspektywie pedagogicznej, [in:] H. Sozański, J. Sadowski (ed.), Trener wczoraj, dziś, jutro, Biała Podlaska 2013.
 6. Raczek J., Antropomotoryka - teoria motoryczności człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 7. Sas-Nowosielski K., O niektórych społeczno-pedagogicznych aspektach roli trenera, "Sport Wyczynowy", No. 1-3/2008.
 8. Sozański H., Dobór i kwalifikacja do sportu, RCMSKFiS, Warszawa 1997.
 9. Sozański H., Sadowski J. (ed.), Trener wczoraj, dziś, jutro, Biała Podlaska 2013.
 10. Sozański H., Sport dzieci i młodzieży, vademecum trener, RCMSKFiS, Warszawa 1994.
 11. Spieszny M., Walczyk L., Piłka ręczna: Program szkolenia dzieci i młodzieży, COS, Warszawa 2001.
 12. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Dz. U. 2013, poz. 829.
 13. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. Nr 127, poz. 857.
 14. Zieliński A., Jak pracuje się w Belgii nad rozwojem trenerów?, "Trener 101", No. 2/2012.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2014.018
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu