BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ginter Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Szarek Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Sytuacja dochodowa producentów zbóż na przykładzie uprawy pszenicy
Income Situation of Cereal Producers on the Example of wheat Producers
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2010, z. 4 (18), s. 29-39, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Produkcja zboża, Rynek przetworów zbożowych, Dochody rolnicze, Zboża
Corn productions, Grain products market, Farm household income, Corn
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Polsce zboża są uprawiane na blisko 75% powierzchni gruntów ornych. Produkcja zbóż stanowi 22,9% wartości globalnej produkcji rolniczej, a zarazem 38,8% produkcji roślinnej. Sytuacja dochodowa polskich producentów zbóż w 2009 roku była niekorzystna. Od 2008 roku obserwowano zmniejszenie opłacalności tej gałęzi produkcji. Istotne znaczenie dla sytuacji dochodowej producentów pszenicy miały dopłaty, które zapewniały dodatni wynik finansowy z tej działalności produkcyjnej. Badania pozwoliły wskazać na niewielkie znaczenie skupu interwencyjnego jako stabilizatora dochodów na charakteryzowanym rynku branżowym. (abstrakt oryginalny)

Cereals are cultivated on nearly 75% of the arable land area in Poland. Cereal production contributes to 22.9% of the global agricultural production and 38.8% of plant production. An income situation of the Polish producers of cereals was disadvantageous in 2009. There was observed a decrease in profitability of this branch since 2008. An essential role for the income situation of wheat producers was played by payments, which guaranteed a positive financial effect of this production activity. Research allowed to display a small role of an intervention purchase as a factor stabilizating income on this market branch. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arseniuk E., 2007. Wsparcie nauki dla hodowli zbóż. W: Zboża wysokiej jakości. Agroserwis, 5-9.
  2. Jaczewska-Kalicka A., 2008. Czynniki wpływające na wzrost konkurencyjności w produkcji zbóż. Rocz. Nauk. SERiA 10, 4, 130-134.
  3. Judzińska A., 2008. Konkurencyjność polskiego sektora zbożowego. Rocz. Nauk. SERiA 10, 4, 149-154.
  4. Krzemiński M., 2008. Polski handel zbożami z wybranymi krajami UE. Rocz. Nauk. SERiA 10, 4, 203-208.
  5. Rynek zbóż - stan i perspektywy. 2008. Analizy rynkowe 34. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
  6. Urban S., 2007. Zmiany na polskim rynku zbóż i ich przyczyny. Rocz. Nauk. SERiA 9, 4, 208-211.
  7. www.kfpz.pl
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu