BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Kamila
Title
Tworzenie systemu motywowania dla pracowników zakładu opieki zdrowotnej
Creating Incentive Schemes for the Employees of Health Care Facilities
Source
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2010, nr 1, s. 126-139, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej
Keyword
Motywowanie pracowników, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Personel medyczny, Placówki służby zdrowia, Służba zdrowia, Pracownicy w organizacji, Płace, Systemy motywacyjne, Kompleksowa obsługa nieruchomości
Motivating employees, Health care institution, Medical staff, Medical facilities, Health service, Employees in the organization, Wages, Motivating systems, Facility management
Note
summ.
Abstract
Nie istnieje jeden uniwersalny system motywacji dla wszystkich ludzi czy branży. W zakładach opieki zdrowotnej z racji złożoności wykonywanej tam pracy a także specyfiki zatrudnionego personelu, tworzenie efektywnego systemu motywowania należy rozpocząć od poznania potrzeb i motywów działania personelu. Poznanie potrzeb, aspiracji i oczekiwań pozwoli na znalezienie trafnych komponentów systemu motywacyjnego, którego zadaniem będzie stworzenie takich warunków i dostarczenie takich środków aby osobiste potrzeby ludzi zostały zaspokojone. Optymalnym rozwiązaniem byłoby stworzenie systemu motywacyjnego uwzględniającego czynniki wpływające na motywacje całej grupy pracowniczej, jak i każdego pracownika z osobna. Nie można bowiem nie zwracać uwagi na swoistość i niepowtarzalność osobowości a także na twierdzenie, że osoba jest specyficzną konfiguracją motywów, cech, zainteresowań i wartości. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to describe the role of motivation in the Health care facility management as well as to present the principles of a fully operational and effective incentive scheme. The author emphasizes that the choice of motivational tools and measures depends on the specific motives of healthcare workers and their individual needs. Particular attention is paid to the employee performance appraisal system, which is an integral part of the incentive scheme that ensures its effectiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. G. Bartkowiak, Psychologiczne aspekty zarządzania personelem w zakładach opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Kraków 2010.
  2. G. Bartkowiak, Motywowanie personelu i zarządzanie kompetencjami w zakładzie opieki zdrowotnej w Postawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, red. naukowa M. Dobska, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  3. B. Chudak, A, Permoda, Z. Śliwiński, Motywowanie pracowników w zakładach opieki zdrowotnej, "Przewodnik Menadżera Zdrowia" 5/2002.
  4. M. Cygańska, Zaangażowanie pracowników szpitala w proces zmian organizacyjnych, "Zarządzanie zasobami ludzkimi" 2/2008.
  5. M.D. Głowacka, B. Bogusz, E. Olek, Pozapłacowe formy działań motywacyjnych wśród pracowników zakładów opieki zdrowotnej, "Przewodnik Menadżera Zdrowia" 3/2000.
  6. A. von der Heyde, B. von der Linde, Psychologia dla kadry zarządzającej. Jak znajomość ludzkich charakterów pomaga w zarządzaniu?, C. H .Beck ,Warszawa 2009.
  7. W. Kopertyńska, Systemy motywowania w organizacji - Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny. http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/119/system_motywacyjny_w_organizacjiJ.html, z dnia 26-01-2010 r.
  8. A. Szumska, A. Woderska, I. Nowakowska, D. Jachimowicz - Wołoszynek, Stan motywacji i motywowania w polskim pielęgniarstwie, "Pielęgniarstwo XXI wieku" Nr 1/2( 14/15)2006.
  9. C. Włodarczyk, S. Poździoch, Systemy zdrowotne. Zarys problematyki., Wyd. UJ, Kraków 2001.
Cited by
Show
ISSN
1641-6465
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu