BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guranowski Mikołaj
Title
Wzorce bazowych strategii konkurencji
Source
Raporty. Opracowania. Referaty / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1999, nr 12, s. 5-39, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Konkurencja, Strategia konkurencji, Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa
Competition, Competition strategy, Strategic potential of enterprise, Corporation strategies
Note
streszcz.
Abstract
Określenie potencjału strategicznego firmy, poprzedzone strukturalną analizą sektora, umożliwia ocenę sytuacji firmy w porównaniu z jej głównymi rywalami. Kolejnym krokiem jest podjęcie przez kierownictwo decyzji o rodzaju strategii konkurowania firmy w poszczególnym sektorze. Celem strategii konkurencji jednostki gospodarczej w danym sektorze jest wyszukanie takiej pozycji, w której przedsiębiorstwo najlepiej może się bronić przed występującymi siłami konkurencyjnymi lub spożytkować je na własną korzyść1. W ostateczności to ona decydować będzie o powodzeniu w realizacji poszczególnych celów firmy, a tym samym o jej przyszłości i rozowju. Wybór strategii konkurencji jest dlatego często kluczowym momentem w działaniu firmy. Każda jednostka musi wypracować własną, niepowtarzalną strategię, zależną od jej specyficznych uwarunkowań. Można wyróżnić jednak pewne wzorce strategii i na podstawie głównych ich cech charakteryzujących, zaliczyć je do kilku podstawowych grup. W literaturze występuje wiele typologii strategii konkurencyjnych, począwszy od koncepcji opartych na zasadach zdrowego rozsądku, poprzez podziały powstałe w wyniku badań empirycznych, po propozycje ściśle teoretyczne. Nie rozstrzygając, która koncepcja jest najwłaściwsza z uwagi na przedmiot zainteresowań niniejszej pracy, kolejno przedstawiono niektóre z najważniejszych typologii strategii konkurencji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. D. A. Aaker, Strategie Market Management, John Wiley & Sons, Inc., New York 1992.
 2. D. Begg, S. Fischer, R. Dombusch, Ekonomia, t. 1, PWE, Warszawa 1995.
 3. R. G. Hamermesch, M. J. Anderson, E. Harris, Strategies for Low Share Business, Harvard Business Review, Massachusetts 1978, s. 95-102.
 4. Ph. Kotler, Marketing management - analysis, planning, implementation and control, Prentice-Hall International 1991.
 5. H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 6. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1997.
 7. R. E. Miles, C. C. Snow, Organizational Strategy. Structure and process, McGraw-Hill, New York 1978.
 8. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 9. M. E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 10. M. Romanowska, Zarządzanie strategiczne firmą, CIM, Warszawa 1996.
 11. M. Treacy, F. Wiersema, The Discipline of Market Leaders: Choose Your Customers, Narrow Your Focus, Dominate Your Market, Addison-Wesley, Massachusetts 1997.
 12. R. V. Wright, A. System For Managing Diversity, A. D. Little, Massachusetts 1974.
Cited by
Show
ISSN
1429-8848
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu