BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Doniec Alicja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Prawa własności w sztukach scenicznych ujęcie ekonomiczne
Ownership Rights of in Performance Arts : An Economic Approach
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 609-624
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Ochrona własności intelektualnej, Kultura, Prawo autorskie, Ochrona dóbr kultury
Intellectual property protection, Culture, Copyright law, Protection of cultural goods
Abstract
Podsumowując, można przywołać założenie, jakie przyjęto w literaturze ekonomicznej, że prawo autorskie oddziałuje na podaż dzieł artystycznych w pozytywny sposób, dostarczając bodźca poprzez ustawową ochronę, jednak może też podnosić koszty tworzenia nowych dzieł sztuki, a tym samym redukować ich podaż. Poprzez omówienie zagadnień związanych z rozproszeniem prawa i tworzeniem kontraktu dla potrzeb realizacji dzieł scenicznych założenie to zostało pośrednio przybliżone. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Caves R., Contracts between Art and Commerce, Journal of Economic Perspectives 2001 Vol. 17, No. 2.
 2. Coase R.H., Prize Lecture, Lecture to the memory of Alfred Nobel, 9 December 1991.
 3. Doniec A., Ekonomia kultury - przedmiot i główne problemy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, praca w druku.
 4. Furubton A., Richter R., Institutions and Economic Theory, Michigan 1995, s. 78.
 5. Ignatowicz J., [cyt. za:] J. Wasilikowski, Prawo rzeczowe, PWN, Warszawa 1994, s. 38.
 6. Jaślan J., Jaślan H., Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej, angielsko-polski, WP, Warszawa 1991.
 7. Poźniak-Niedzielska M., Prawa autorskie i prawa pokrewne, Brant, Warszawa 2006, s. 47.
 8. Prawo autorskie i prasowe. Twoje prawo, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 9. Rozwadowski W., [cyt. za:] A. Stelmachowski, Prawo rzymskie, PWN, Warszawa 1991, s. 56.
 10. Rushton M., Artist's rights, [w:] R. Towse (ed.), Handbook of Cultural Economics, Edward Elgar Pbl., Cheltenham 2006, s. 85.
 11. Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1975, s. 31.
 12. Towse R., Copyright and the Cultural Industries; Incentives and Earnings, Paper for présentation to the Korea Infomedia Lawyers Association, Seoul 2000.
 13. Towse R., cyt. za: B. Frey, [w:] Copyright and artists; a View from Cultural Economics, Journal of Economic Surveys 2006, Vol. 20, N o. 4, s. 1.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu