BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Anszperger Andrzej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Kontrola i własność w turystyce
Control and Ownership in Tourism
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 599-607
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Kontrola, Turystyka, Prawo własności, Usługi turystyczne
Control, Tourism, Property law, Tourism services
Abstract
Celem artykułu jest pokazanie podstawowych aspektów znaczenia własności i kontroli dla funkcjonowania i rozwoju turystyki, poprzez omówienie następujących problemów: a) miejsce - ranga ekonomiczna turystyki w gospodarce narodowej, b) powszechność konsumpcji turystycznej, c) specyfika produktu turystycznego - usługa, d) złożoność produktu, e) nierówność stron, f) związki turystyki z kulturą narodową, g) zależność na zasadzie sprzężenia zwrotnego turystyki i środowiska naturalnego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Drela M., Własność zabytków, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 111.
  2. Middleton V., Marketing w turystyce, PART, Warszawa 1996, s. 31.
  3. Tittenbrun J., Ekonomiczny sens prywatyzacji, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995, s. 10.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu