BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pohulak-Żołędowska Elżbieta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Dobra informacyjne - wybrane aspekty ochrony praw własności
Information Goods : Selected Aspects of Protection of Ownership Rights
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 589-598
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Ochrona własności intelektualnej, Informacja, Dystrybucja, Prawo autorskie, Dobra informacyjne
Intellectual property protection, Information, Distribution, Copyright law, Information goods
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie głównych cech determinujących charakter dóbr informacyjnych i wskazanie konsekwencji, jakie te cechy mają dla ochrony praw autorskich. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Alvisi M., Argentesi E., Carbonara E., Piracy and Quality Choice in Monopolistic Markets, http: //www2.dse.unibo.it/wp/ 436.pdf, 2002.
  2. Belleflame P., Pricing Information Goods in the Presence of Copying, Department of Economics, Working Paper No. 463, September 2002, s. 3.
  3. Gordon W.J., Watt R., The Economics of Copyright: Developments in Research and Analysis, Edward Elgar Publishing, 2003.
  4. Shapiro C., Varian H., Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press, Boston 1999, Massachusetts, s. 18.
  5. Shin-yi Wu., Pei-yu Chen., Versioning and Piracy Control for Digital Goods, Operations Research.
  6. Shy O., Intellectual Property and Network Economics, speech prepared for the 3rd International Conference on Applied Infrastructure Research, Berlin University of Technology, 9 October 2004.
  7. Shy O., The Economics of Network Industries, Cambridge University Press, Cambridge 2001, s. 164.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu