BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaweł Tomasz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Jakubowski Rafał (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Klimczak Mikołaj (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Efektywność instytucji rynku usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Efficiency of the Institution of Agency Services Market in Real Estate Turnover
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 505-526
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Obrót nieruchomościami, Nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wynagrodzenia
Real estate trade, Real estate, Property turnover, Remuneration
Note
summ.
Abstract
Poniższe rozważania dotyczą ram prawnych funkcjonowania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zmian oraz sposobów wynagradzania za usługę. Ostatecznym celem pracy jest rozważenie efektywności instytucji rynku pośrednictwa oraz próba oceny, czy regulacje prawne zmierzają do tego, aby pośrednicy likwidowali asymetrię informacji i nieefektywności na rynkach nieruchomości. (fragment tekstu)

Very fast development of real-estate markets in Poland is a reason for a rapid growth in the popularity of real-estate agents and economic analyses of those acquire vast application potential. This paper presents a framework of functioning of real-estate agencies with thorough consideration of current legal developments and commission practices. Further, this paper ponders upon the efficiency of this real-estate agency markets and attempts to justify, whether current regulations aim at the elimination of informational asymmetry and inefficiencies of real-estate markets. Theories of institutional economics was utilized in the process of analysis, with special emphasis of agency theory. The last part of the paper is a presentation of the results of economic experiment aiming at the simulation of mechanisms of real-estate agency markets. It's main goal was to verify, whether the main hypothesis about the institutional change within this market as the reason of the growth of exchange efficiency was true. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. De Martino B., Frames, Biases, and Rational Decision-Making in the Human Brain, Science 2006, No. 313, s. 684-687.
 2. de Soto H., Tajemnica kapitału, Fijorr Publishing, Warszawa-Chicago 2002.
 3. Górska K., Status prawny stron w umowie o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Przegląd Prawa Handlowego 2003, nr 3.
 4. Levitt S.D., Syverson C., Market Distortions When Agents Are Better Informed: The Value Of Information In Real Estate, Working Paper 11053, National Bureau Of Economic Research, Cambridge 2005.
 5. Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Poznań 1948, s. 574.
 6. Osborne M.J., Rubinstein A., Bargaining and Mark Academic Press 1990.
 7. Romanowski M., Charakter prawny umowy o pośrednictwo, Monitor Prawniczy 1997, nr 2.
 8. Roth A.E., Bargaining Experiments, [w:] J.H. Kagel, A.E. Roth (eds.), Handbook of Experimental Economics, Princeton University Press 1995, s. 253-348.
 9. Rubinstein A., Perfect equilibrium in a bargaining model, Eco metrica 1982, No. 50(1), s. 97-109.
 10. Samuelson P., A Note on the Pure Theory of Consumers Behaviour, Economica 1938 No. 5, s. 61-71.
 11. Szpunar A., System prawa cywilnego, t. 3, cz. 2, Ossolineum 1976, s. 390.
 12. Tversky A., Kahneman D., The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, Science 1981, No. 211, s. 453-458.
 13. Warylewski W., Umowa pośrednictwa na wyłączność- koniecznym standardem na rynku nieruchomości, Agencja Nieruchomości WIWAR, http://www.wiwar.pl/artykul-9.html.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu