BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gałek Grzegorz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Spółki partnerskie w Polsce w latach 2001-2006
Partnerships in Poland From 2001 to 2006
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 483-503
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Wolne zawody, Spółki partnerskie, Działalność gospodarcza, Odpowiedzialność
Freelance occupation, Professional partnerships, Business activity, Responsibility
Note
summ.
Abstract
W polskim prawie brakuje definicji terminu "wolny zawód". Nie budzi jednak wątpliwości, że do grupy tej można zaliczyć m.in. adwokatów, radców prawnych, notariuszy, lekarzy, pielęgniarki, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, czy tłumaczy przysięgłych. Tym, co niewątpliwie łączy różne wolne zawody, jest bezpośredni, osobisty charakter świadczonych usług. Ponadto osoby wykonujące wolne zawody muszą mieć odpowiednie wykształcenie oraz wysokie kwalifikacje zawodowe. Spółka partnerska dzięki szczególnemu reżimowi odpowiedzialności stwarza partnerom nowe możliwości wykonywania wolnych zawodów w Polsce. Tworząc spółkę, partnerzy łączą siły i wzmacniają swoja pozycję rynkową. Nie ponoszą także odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez innych partnerów wolnego zawodu w spółce. Wydaje się zatem, że spółka partnerska powinna być dla przedstawicieli wolnych zawodów bardzo dogodną formą organizacyjno-prawną. Artykuł jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie o praktyczne wykorzystanie nowej formy prawnej przez przedstawicieli wolnych zawodów. (fragment tekstu)

The Polish Code of Commercial Companies ("CCC") became effective on January 1st 2001. The CCC introduced the Polish law to a new legal form - the limited liability partnership ("LLP"). The LLP has a special set of rules for partners' liability for the partnership's obligations. These rules become particularly important where the obligations result from the provisions of highly sophisticated services. Thus, the LLP creates new possibilities for conducting professional practice in Poland. Partners can join their forces and strengthen their market position by creating an LLP. It is important that at the same time they are free from the liability for other partners' activities in the partnership. It seems that the LLP should be a very comfortable legal and organizational form for freelance professionals such as lawyers, doctors, auditors, translators, stockbrokers and others. The article cites some statistical data from the years 2001-2006 connected with LLPs in Poland. The dimensions of the analysis are: the number of LLPs in the period, the principal place of business and the scope of business activity. The analysis shows the interest in LLPs in Poland is relatively low - less than one thousand of entities were established in years 2001-2006. At the same time, a high rate of concentration of LLPs can be observed in urban areas, especially in the main cities in Poland like Warsaw, Krakow, Poznan, Wroclaw and Gdansk. The business activity is also characterized by high concentration ratios. Almost all LLPs in Poland operate in the healthcare sector or in business support services. The article also attempts to explain the figures and the trends mentioned above. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, WN PWN, Warszawa 1999.
  2. Jacyszyn J., Kodeks spółek handlowych. Wprowadzenie, Warszawa 2000, s. 26-27.
  3. Lewandowski J., Prawo handlowe, Warszawa 2003, s. 42.
  4. Naworski J.P., Strzelczyk K., Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, Warszawa 2001, s. 226-228.
  5. Reich R.B., Praca narodów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996.
  6. Rifkin J., Koniec pracy, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001.
  7. Romanowski M., Spółka cywilna uzyska status przedsiębiorcy (wywiad), Gazeta Prawna z 3 lipca 2007.
  8. Wiśniewski A.W., Za mało spółek osobowych, Gazeta Prawna z 23 maja 2006.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu