BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szlichciński Krzysztof (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach)
Title
Neutralny efekt wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółek publicznych w Polsce w świetle koncepcji dividend puzzle
A Neutral Effect of Dividend Payment to Shareholders of Public Companies in Poland in the Light of the Dividend Puzzle Concept
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 453-464
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Spółki publiczne, Dywidenda, Spółki, Inwestycje, Wartość rynkowa
Public companies, Dividend, Companies, Investment, Market value
Note
summ.
Abstract
W rozdziale dwudziestym dziewiątym dokonana została weryfikacja tez sformułowanych w ramach koncepcji dividend puzzle, na podstawie danych dotyczących spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie z tą koncepcją wypłata dywidendy odbywa się dzięki wywarciu presji na zarządy spółek przez akcjonariuszy mniejszościowych i może być realizowana według dwóch scenariuszy. (fragment tekstu)

The subject of analysis made among Polish public companies by the author is to find confirmation of views formulated within the concept of dividend puzzle as a part of agency theory. The statistical data for year 2006 worked out and presented by the author in fact confirm that modelled scenarios of public companies behaviour, which were described by Miller and Modigliani in 1961 can be noticed also among companies listed on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Almanach polskiego rynku kapitałowego, Przewodnik inwestora, czerwiec 2007.
  2. Almanach polskiego rynku kapitałowego. Przewodnik inwestora, czerwiec 2007.
  3. Graham B., The Intelligent Investor, New York 2006, s. 494-495.
  4. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W., Agency problems and dividend policies around the world, NBER Working Paper 6594, Cambridge, June 1998.
  5. Miller M., Modigliani F., Dividend policy, growth and the valuation of shares, Journal of Business, No. 34, s. 411-433.
  6. Raszkowska G., Najwięcej zarobili szefowie z krótkim stażem, Rzeczpospolita z 18 maja 2007.
  7. Rocznik giełdowy 2006, GPW, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu