BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszczyńska-Brożbar Elżbieta (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Zabezpieczenie prawidłowości dokonywania transakcji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w świetle rozwiązań administracyjno-technicznych
The Security of Accuracy of Transactions on the Warsaw Stock Exchange in the Light of Administrative and Technical Solutions
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 437-451
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Bezpieczeństwo transakcji, Transakcje giełdowe, Nadzór administracyjny, Nadzór rynku papierów wartościowych
Stock market, Transaction safety, Stock exchange dealings, Administrative supervision, Supervision of the securities market
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy badawczej dotyczącej poziomu i perspektyw rozwoju zasad bezpieczeństwa obrotu giełdowymi akcjami na GPW w Warszawie SA. Wzmiankowane bezpieczeństwo rozumiane jest jako zapewnienie gwarancji i zdobycie zaufania alokujących, angażujących swoje fundusze na rynku inwestycyjnym przez działanie określonych instytucji. (fragment tekstu)

The stock market conducts specific functions and tasks within the economy. The fundamental task besides being economic is protecting the regularity of conducting stock exchange transactions. The article brings nearer a law solution concerning safety of stock market turnover on administrative supervision level and regulations applied by investment company and Warsaw Stock Exchange. A separate thread of deliberations direction on technical protection conducting transactions. An article epilogue draws attention to the proposal prospects of describing matter object. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Belletante B., Giełda, jej funkcjonowanie i rola w życiu gospodarczym, PWN, Warszawa 1996, s. 160-166.
  2. Darst D.M., The Handbook of The Bond and Money Markets, McGraw-Hill Book Company, New York 1981, s. 307-339.
  3. Gruszczyńska-Brożbar E., Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 89.
  4. Kaniewski A., Giełda pod paragrafem, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/. Data pobrania 26 IX 2007.
  5. Komar Z., Sztuka spekulacji, PRET S.A., Warszawa 1993, s. 14-17.
  6. Materiały GPW SA w Warszawie, GPW-24/01/2006.
  7. Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, OLYMPUS, Warszawa 2003, s. 210.
  8. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, PWN, Warszawa 2005, s. 15.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu