BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołoma Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Znaczenie narodowości kapitału banków dla właścicieli małych przedsiębiorstw
The Importance of Bank Capital Nationality to Small Business Owners
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 409-421
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sektor bankowy, Banki
Small business, Banking sector, Banks
Note
summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Autor rozdziału dwudziestego szóstego prezentuje oceny adaptacji polskiego sektora bankowego do potrzeb nowego systemu gospodarczego, dokonane przez właścicieli przedsiębiorstw małych i mikro w województwie warmińsko-mazurskim.

Creation of private commercial banks with polish and foreign capital was a key factor of the Polish banking system transformation to market economy after 1989. Ownership changes in the Polish banking system were the most important adjustments. The number of banks established by foreign investors was increased while the number of polish banks and government participation in sector were decreased during 1986-2006. As a result foreign investors were controlling 66,6% of Polish banking sector assets by the end of 2006. The level of foreign investors participation in Polish banking sector was similar to the situation in 10 "new member" countries of the EU, but it was lower to Estonia, Czech Republic, Slovakia and Lithuania. The article presents some of the findings from research concerning opinions about polish banking system from owners of 342 micro and small firms operating in Warmińsko-Mazurskie voivodeship. The Polish bank ownership was important to 37,4% entrepreneurs. Only 6,4% owners were convinced that it was better to open account with foreign bank. The bank ownership was not essential to almost 28% small business owners. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Capiga M., Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2006, s. 13.
 2. Cecchetti S.G., Money, banking and financial markets, McGraw-Hill, New York 2006, s. 324.
 3. Dębniewska M., Sołoma A., Polski sektor bankowy w ocenie instytucji międzynarodowych a realia praktyki w kredytowaniu mikro i małych przedsiębiorstw, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red), Ład instytucjonalny w gospodarce, seria: Ekonomia i Prawo, t. 1, Wyd. UMK, Toruń 2005, s. 320.
 4. Dziawgo D., Ewolucja międzynarodowego rynku finansowego a zarządzanie finansami firm-przyczynek do dyskusji, [w:] B. Bernaś, W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, s. 96.
 5. Flejterski S., Świecka B., Elementy finansów i bankowości, CEDEWU, Warszawa 2006, s. 118-124.
 6. Heffernan S., Modern banking, John Wiley & Sons, Chichester 2005, s. 291.
 7. Jaworski W.J., O spółdzielczy i polski charakter banków spółdzielczych, [w:] J. Węcławski (red.), Bankowość, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 381-383.
 8. Korenik D., Innowacyjne usługi banku, PWN, Warszawa 2006, s. 37.
 9. Maciejasz-Świątkiewicz M., Usługi o charakterze innowacyjnym przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] D. Korenik, Innowacyjne usługi banku, PWN Warszawa 2006, s. 93.
 10. Matthews K., Thompson J., Ekonomika bankowości, PWE, Warszawa 2007, s. 18.
 11. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2005, s. 78.
 12. Sołoma A., Kredytowanie w sferze wzajemnej ostrożności i niepewności, Wyd. UWM, Olsztyn 2005.
 13. System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, NBP, grudzień 2001, s. 42.
 14. Sytuacja finansowa banków w 2006 r., NBP GINB, Warszawa, czerwiec 2007, s. 7-9.
 15. Zaręba J., Podobieństwa i różnice między bankami Polski i pozostałych krajów Europy Środkowej i Wschodniej a bankami Europy Zachodniej, [w:] Polski sektor bankowy po wejściu do Unii Europejskiej, Zeszyty BRE Bank - CASE 2004, nr 71, s. 23.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu