BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecka-Ziembińska Edyta (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Opodatkowanie należności licencyjnych w Polsce w świetle unijnych przepisów
The Taxation of Royalties in Poland in the Light of the European Union Regulations
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 329-346
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Licencje, Opodatkowanie, Dyrektywy WE, Podatek dochodowy od osób prawnych, Transfer technologii
Licences, Taxation, EC directives, Corporate income tax, Technology transfer (TT)
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie regulacji dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich oraz ocena ich implementacji do przepisów krajowych. (fragment tekstu)

A flow of information and technologies is an important factor in the landscape of the global economy strongly depended on regulations for taxation of royalty payments. International settlement of taxation claims has been regulated by multilateral agreements related to double-taxation avoidance. Additionally, European Union members are obligated to implementation and compliance with related community regulations and directives. A purpose of the paper is an interpretation of Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States and evaluation of its implementation in polish law namely Act of Corporate Income Tax. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brzeziński B., Kalinowski M., Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej, ODDK Sp. z o.o, Gdańsk 2005, s. 236.
  2. Ciołek R., Konik T., Odsetki i należności licencyjne w Unii bez podatku u źródła, Monitor Podatkowy2003, nr 10, s. 23.
  3. Gortat-Kopacka K., Sobczak A., Wpływ dyrektyw unijnych na kształtowanie CIT w Polsce, cz. 1, Przegląd Podatkowy 2005, nr 1, s. 16, nr 3, s. 41.
  4. Krasnodębski R., Opodatkowanie należności licencyjnych, Przegląd Podatkowy 2004, nr 6, s. 34.
  5. Litwińczuk H., Opodatkowanie przepływów kapitałowych w świetle dyrektyw unijnych Przegląd Podatkowy 2003, nr 10, s. 25.
  6. Sachnowski Z., Transfer technologii - ogólny zarys aspektów podatkowych, Monitor Podatkowy 1999, nr 9, s. 6.
  7. Wyciślok J., Harmonizacja podatków bezpośrednich w świetle Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2005, s. 121.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu