BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbierzchowska Dorota (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Liberalizacja przepływów kapitałowych w krajach EU-8 w okresie transformacji
Liberalisation of Capital Flows in EU-8 Countries During Transformation
Source
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 185-195
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Keyword
Przepływy kapitałowe, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Liberalizacja przepływów kapitałowych
Capital flows, Systemic transformation, Capital flows liberalization
Note
summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie warunków liberalizacji przepływów kapitałowych, a także korzyści i kosztów płynących z tego procesu. W opracowaniu zostały poddane analizie doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tzw. EU-8 z liberalizacją przepływów kapitałowych w okresie transformacji. (fragment tekstu)

In the world economy one can observe the progressing process of removing restrictions and control of capital transactions among countries. The aim of this paper is to present the conditions of capital account liberalization and benefits and costs of this process. This paper discusses the experience of the so-called EU-8 countries, where one can observe the liberalization of capital flows within the period of transformation. There were, despite of differences in the capital account liberalization process, two distinct groups of countries: rapid liberalization (the Czech Republic and Baltic Countries) and cautious liberalization (Poland, Hungary, Slovenia, Slovakia). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Anuual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, IMF 2003.
 2. Arvai Z., Capital Account Liberalization, Capital Flow Patterns, and Policy Responses in the EU's New Member States, IMF Working Paper, November 2005, s. 3.
 3. Chrabonszczewska E., Oręziak L., Międzynarodowe rynki finansowe, Warszawa 2000, s. 148.
 4. Dudziński J., Nakonieczna-Kisiel H. (red.), Międzynarodowe stosunki finansowe. Wybrane problemy, Szczecin 2006, s. 36.
 5. Eichengreen B., Mussa M., Capital Account Liberalization and the IMF, Finance and Development, December 1998, s. 16.
 6. Gruszczyński M., Kryzysy walutowe a liberalizacja obrotów kapitałowych, PWN, Warszawa 2002, s. 22-25.
 7. Lutkowski K., Mechanizm przepływów kapitałowych w epoce globalizacji, [w:] Globalizacja od A do Z, "Bank i Kredyt", wrzesień 2003.
 8. Lutkowski K., Transformacja systemu finansowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wybrane -zagadnienia, Warszawa 1999, s. 67-68.
 9. Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U., Kryzysy walutowe, Warszawa 2001, s. 71-102.
 10. Pietrzak E., Polski złoty od wymienialności wewnętrznej do standardu MFW, Transformacja Gospodarki, nr 48, Gdańsk 1994, s. 9-10.
 11. Sadowska-Cieślak E., Dylematy liberalizacji przepływów kapitałowych w Polsce, "Bank i Kredyt", maj 2000, s. 25-33.
 12. Szczepańska O., Tymoczko D., Liberalizacja przepływów kapitałowych w Polsce i jej konsekwencje, "Bank i Kredyt", kwiecień 1999, s. 4-18.
 13. The IMF's Approach to Capital Account Liberalization, IMF 2005, s. 63-69.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu